Vattenförbundets årstämma hålls senast under april varje år.
Förbundets medlemmar erhåller en skriftlig kallelse senast tre veckor före stämman.

Protokoll
Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016

Förbundsstämma 2015
Förbundsstämma 2014
Förbundsstämma 2013
Förbundsstämma 2012
Förbundsstämma 2011
Förbundsstämma 2010
Förbundsstämma 2009
Förbundsstämma 2008
Förbundsstämma 2007

För äldre stämmoprotokoll, kontakta förbundets kansli

 


Artikeln senast uppdaterad: 2017-06-21 13:14:22 Skriv ut artikel