Stadgar för förbundets verksamhet upprättades i samband med förbundets bildande år 1990 och reviderades vid förbundsstämman 2015.

Stadgar för Fyrisåns vattenförbund rev. 2015

Stadgar för Fyrisåns vattenförbund (ursprungliga)

 


Artikeln senast uppdaterad: 2016-10-13 14:28:37 Skriv ut artikel