Organisation

Fyrisåns vattenförbund består av cirka 150 medlemmar. Styrelsen utgörs av representanter för berörda kommuner, industrier, dammägare samt diknings- och bevattningsföretag. Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma som äger rum senast i april varje år.

Styrelsens ordinarie ledamöter april 2018 - april 2019
Ingmar Alm, bevattningsföretag 
Bengt Fladvad, Uppsala kommun. Ordförande
Torbjörn Larsson, dikningsföretag 
Hans Gustavsson, Östhammars kommun
Lars-Peter Hållstrand, Tierps kommun
Johan Ulin, Uppsala kommun
Göran Rudenholm, industrier. Vice ordförande
Göran Tengelin, dammägare 
Boo Östberg, Knivsta kommun

Verkställande direktör
Zahrah Lifvendahl

 


Artikeln senast uppdaterad: 2018-04-11 15:58:24 Skriv ut artikel