Syretillstånd och syretärande ämnen

Syrgashalten anger den mängd syrgas som finns löst i vattnet och den tillförs via luften. I rinnande vatten sker bäst syresättning på forssträckor; i grunda sjöar sker den främst genom vågrörelser och i djupare sjöar i samband med att sjöarna omblandas vår och höst. I Fyrisån finns en del mindre forsar som har stor betydelse för vattnets syresättning, eftersom ån i allmänhet har ett långsamt flöde. Syrgas kan även tillföras från vattenväxter, eftersom syrgas bildas och frigörs i samband med fotosyntesen. Döda växter å andra sidan förbrukar syre, eftersom nedbrytning av växtmaterial är en syretärande (mikrobiell) process. Syretärande ämnen är halten av syreförbrukande ämnen, dvs hur mycket organiskt material (TOC) som vattnet innehåller. Den redovisas för att komplettera karaktäriseringen av syretillståndet.

Läs mer om syretillstånd och syretärande ämnen

 


Artikeln senast uppdaterad: 2007-01-24 14:41:51 Skriv ut artikel

 

 

Mer om syretillstånd