Fyrisåns djurliv

Här finns information om åtgärder som genomförts för att förbättra djurlivet i Fyrisån och biologiska undersökningar inom Fyrisåns avrinningsområde. Samtliga utredningar inom aspprojektet återfinns under bakom dess rubrik.


Limnisk miljö från akvarium i Silkeborg i Danmark. Foto Anders Larsson

 


Artikeln senast uppdaterad: 2008-12-01 16:05:31 Skriv ut artikel