Vattenkemi

Provtagningsstationerna inom Fyrisåns avrinningsområde framgår av den interaktiva kartan. Vattenkemiska data kan hämtas genom att klicka en provtagningsstation. Resultaten av olika undersökningar presenteras under varje flik till vänster.

Fyrisåns vattenkemi undersöks inom ramen för samordnad recipientkontroll. Provtagningsprogrammet utarbetas av vattenförbundets arbetsgrupp för vattenkvalitet i samråd med Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Dessutom genomförs vattenkemiska undersökningar under begränsade perioder i samband med fördjupade utredningar. Undersökningslokalerna utvärderas regelbundet och omarbetas vid behov, vilket är anledningen till att vissa stationer inte längre är i drift.

Provtagning i vattendrag sker vanligtvis 12 gånger per år utförs av ackrediterade konsulter efter upphandling. Provtagningar i sjöar sker normalt 3-4 gånger per år och utförs ofta av vattenförbundet.

 


Artikeln senast uppdaterad: 2006-12-21 15:36:22 Skriv ut artikel

 

 

Mer om kemi