Fosfor

Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande ämnet i sötvatten och fosforhalten används för klassning av vattnets näringsstatus. Växter tar upp fosfor i form av fosfat (PO4). I den totala fosforhalten inkluderas även fosfor bundet till mineral och i organiskt material som inte är direkt tillgängligt för växterna.

När fosforhalterna ökar riskerar sjöar att drabbas av kraftiga algblomningar och vattendragen att igenväxning.

     
Algblomning i Ekoln vid Lyssnaängsbadet och igenväxning av Fyrisåns biflöde Vendelån.
Foto: Anders Larsson.

 


Artikeln senast uppdaterad: 2008-11-29 20:29:37 Skriv ut artikel