Ljusförhållanden

Många vattenorganismer är beroende av vilka ljusförhållanden som råder och det är vattnets färg (innehåll av humusämnen) och grumlighet (innehåll av partiklar) som påverkar hur djupt ned i vattnet som solljuset förmår att tränga ned.

Läs mer om ljusförhållanden

 


Artikeln senast uppdaterad: 2007-01-23 10:05:15 Skriv ut artikel

 

 

Mer om ljusförhållanden