Styrelsemöte

Mötet sker i våra lokaler på Stationsgatan 12, Uppsala