Organisation

Fyrisåns vattenförbund består av cirka 150 medlemmar. Styrelsen utgörs av representanter för berörda kommuner, industrier, dammägare samt diknings- och bevattningsföretag. Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma som äger rum senast i april varje år.

Styrelsens ordinarie ledamöter
Andreas Alm Arvidsson, bevattningsföretag
Bengt Fladvad, Uppsala kommun. Ordförande
Torbjörn Larsson, dikningsföretag
Stefan Skoglund, Östhammars kommun
Jenny Lundström, Tierps kommun
Håkan Fredriksson, Uppsala kommun
Erik Wall, industrier
Göran Tengelin, dammägare
Boo Östberg, Knivsta kommun. Vice ordförande

Styrelsens personliga ersättare

Bert Eklund, bevattningsföretag
Berit Ericsson, Uppsala kommun
Anders Hartman, dikningsföretag
Christer Bohlin, Östhammars kommun
Emma Lokander, Tierps kommun
Nils Fall, Uppsala kommun
Jonas Lantz, industrier
Jennie Arvenäs, dammägare
Helena van Loosdrecht, Knivsta kommun

Zahrah Lifvendahl, VD