Organisation

Fyrisåns vattenförbund består av cirka 150 medlemmar. Styrelsen utgörs av representanter för berörda kommuner, industrier, dammägare samt diknings- och bevattningsföretag. Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma som äger rum senast i april varje år.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Klara Ellström, Uppsala kommun, ordförande

Torbjörn Larsson, dikningsföretag, vice ordförande

Andreas Alm Arvidsson, bevattningsföretag

Björn Hellstedt, Tierps kommun

Erik Wall, industrier

Leif Eriksson, Knivsta kommun

Örjan Berglund, Uppsala kommun

Göran Tengelin, dammägare

Madelene Alpsjö, Östhammars kommun

Styrelsens personliga ersättare

Anders Hartman, dikningsföretag

Anette Fischer, Uppsala kommun

Bert Eklund, bevattningsföretag

Jennie Arvenäs, dammägare

Jonas Lantz, industrier

Gunnar Gidlund, Knivsta kommun

Peter Hansson, Tierps kommun

Stefan Skoglund, Östhammars kommun

Ulf Åström, Uppsala kommun

 

Zahrah Lifvendahl, VD