Organisation

Fyrisåns vattenförbund består av cirka 150 medlemmar. Styrelsen utgörs av representanter för berörda kommuner, industrier, dammägare samt diknings- och bevattningsföretag. Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma som äger rum senast i april varje år.

Styrelsens ordinarie ledamöter april 2019 – april 2020
Ingmar Alm, bevattningsföretag
Bengt Fladvad, Uppsala kommun. Ordförande
Torbjörn Larsson, dikningsföretag
Freddie Eriksson, Östhammars kommun
Lars-Peter Hållstrand, Tierps kommun
Johan Ulin, Uppsala kommun
Erik Wall, industrier
Göran Tengelin, dammägare
Boo Östberg, Knivsta kommun. Vice ordförande
Zahrah Lifvendahl, VD