Fosfor

Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande ämnet i sötvatten och fosforhalten används för klassning av vattnets näringsstatus. Växter tar upp fosfor i form av fosfat (PO4). I den totala fosforhalten inkluderas även fosfor bundet till mineral och i organiskt material som inte är direkt tillgängligt för växterna.
När fosforhalterna ökar riskerar sjöar att drabbas av kraftiga algblomningar och vattendragen att igenväxning.

 

Algblomning i Ekoln vid Lyssnaängen och igenväxning av Fyrisåns biflöde Vendelån.