Larmvärden

Larmvärden och omprov

Om någon parameter vid analys överstiger angivet larmvärde kan ny provtagning genomföras.  Syfte med larmvärden är att följa upp eller spåra och åtgärda eventuella utsläpp. Larmvärden finns för konduktivitet, syrgashalt, ammoniumhalt och fosfathalt.

Rapporterade larmvärden (fr o m 2018) finns här

Larmvärden