Regler för fiske

Uppsala kommun arrenderar och upplåter, med vissa restriktioner, fritt handredskapsfiske inom Fyrisåns fiskevårdsområde samt på eget vatten. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Islandsfallet upp till Björklingeåns mynning på den västra sidan av Fyrisån och Vallsgärde på den östra sidan av Fyrisån. Söder om Islandsfallet är handredskapsfiske tillåtet på kommunens eget vatten, dvs ned till strax uppströms Vindbron på den västra sidan av ån och fram till slamdammarna på den östra sidan.

Följande restriktioner gäller för fisket:

  • Totalt fiskeförbud året runt mellan Hamnspången och S:t Olofsbron.
  • Fiskeförbud mellan 1 april och 10 maj vid Ulva mellan dammen och mätöverfallet, ca 150 meter nedströms.
  • Förbud mot fiske efter fisken asp året runt inom hela området. Om man råkar få upp en asp ska denna hanteras varsamt och omedelbart släppas tillbaka.
  • Enligt föreskrifter från Fiskeriverket gäller dessutom förbud på fiske efter asp mellan 1 april och 31 maj i mälarmynnande vattendrag, däribland Fyrisån.
  • Ål är fredad och får inte fiskas alls.

Dessa regler gäller även för magnetfiske under perioden 1 april – 31 maj.

Skyltar som informerar om fiskeförbudet finns uppsatta i stadens centrala delar.

Kvarnfallet i Fyrisån

Kontaktperson: Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun