Kulturnatten – Invigning ny flödesmätare vid Islandsfallet

Att mäta vattenflödena i Fyrisån är viktigt för att bland annat minska risken för översvämningar. På kulturnatten kl.14.00 inviger vi vår nya mätstation i pumphuset vid Islandsbron. Träffa Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala vatten och Länsstyrelsen och prata om vatten- och klimatfrågor.