Vattenprojekt

Vattenprojekt…

Vattenprovtagning

Efter några års uppehåll har vi åter börjat analyser resultaten från vår vattenprovtagning. Vart tredje år kommer en mer omfattande rapport tas fram. Mellanliggande år kommer ett enklare informationsblad publiceras.

Materialet finns i Dokumentarkivet.

Ny hemsida på gång

Just nu arbetar vi med en ny hemsida som kommer att lanseras senare i sommar. Den nya hemsidan kommer att vara med överskådlig och fungera i alla typer av enheter som dator, mobil eller surfplatta.

Aspprojektet

Fyrisåns vattenförbund initierade år 1999 det arbete som kom att kallas för Aspprojektet.  Syftet är att skapa fria vandringsvägar för fisk inom Fyrisåns avrinningsområde. Speciell uppmärksamhet riktas på att stärka populationerna av den hotade fiskarten asp. Även musslor gynnas, varav flera rödlistade arter, eftersom fisk fungerar som värddjur för musslornas larver.