Vattenprovtagning

Efter några års uppehåll har vi åter börjat analyser resultaten från vår vattenprovtagning. Vart tredje år kommer en mer omfattande rapport tas fram. Mellanliggande år kommer ett enklare informationsblad publiceras.

Materialet finns i Dokumentarkivet.