Välkommen till Fyrisåns Vattenförbund

År 1965 bildades Fyrisåns vattenvårdsförbund med uppgift att verka för vattenvården inom Fyrisåns och Hågaåns vattensystem samt andra åar som mynnar i Ekoln. 1990 ombildades vattenvårdsförbundet till Fyrisåns vattenförbund.

Idag är  verksamheten  inriktad på att genomföra och sammanställa vattenundersökningar, initiera åtgärder för att uppnå god status i sjöar och vattendrag, informera allmänheten och myndigheter m.m.

Kalender 2020

03 apr

Styrelsemöte konstituerande

Börjar klockan: 11:00
Slutar klockan: 12:00
03 apr

Årsstämma

Börjar klockan: 09:00
Slutar klockan: 11:00
03 mar

Styrelsemöte

Börjar klockan: 08:15
Slutar klockan: 11:00