Vattenprojekt

Fyrisåns vattenförbund initierar och medverkar i projekt som bidrar till att uppnå god status i Fyrisån med biflöden. En viktig roll för förbundet är att verka för att bibehålla och utveckla livsmedelsproducerande jordbruksmark.