Södersjön våtmark

En våtmark anlades vid Södersjön, Sävjaåns avrinningsområde (2021).

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.