Södersjön våtmark

En våtmark anlades vid Södersjön, Sävjaåns avrinningsområde (2021).

 

Foto: Kjell Roman

 

Studiebesök vid våtmarken i samband med vattenförbundets bussresa den 18 augusti 2023.

Foto: Kjell Roman

 

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.