Vendelsjön

Vandringshindret vid Vendelsjöns utlopp åtgärdades 2020. Det genomfördes i samverkan mellan Upplandsstiftelsen, Föreningen Vendelsjön och Fyrisåns vattenförbund.

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.