Vendelsjön

Vandringshindret vid Vendelsjöns utlopp åtgärdades 2020. Det genomfördes i samverkan mellan Upplandsstiftelsen, Föreningen Vendelsjön och Fyrisåns vattenförbund.