Vattenbesparing

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing och möjligheter att minska hushållens vattenförbrukning. Syftet med detta projekt är ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare och fastighetsbolag.

Bilaga 1 Vattenbesparande åtgärder Exempelsamling_Slutrapport

Bilaga 2 Dokumentation webinarium vattenbesparing 4 nov 2020

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.