Vattenbesparing

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing och möjligheter att minska vattenförbrukningen. Förbundet har initierat projekt avseende enskilda hushåll, flerbostadshus och kontorsbyggnader samt djurgårdar.  Syftet med dessa projekt är ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder.

Vattenbesparande åtgärder Exempelsamling_Slutrapport

Dokumentation webinarium vattenbesparing 4 nov 2020

Exempelsamling vattenhushållning djurgårdar

Dokumentation webinarium Vattenhushållning djurgårdar 2022

 

Projekten har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.