Funbosjön fosfordamm

En fosfordamm anlades i Frötunaviken, Funbosjön hösten 2020, med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.