Golvasta fosfordamm

En fosfordamm anlades vid Golvasta, Vendelån sommaren 2021 med delfinansiering via EU:s miljöinvesteringsstöd.

 

Bild 2 och 3: Inlopp respektive utlopp i dammen

Studiebesök vid dammen i samband med vattenförbundets bussresa den 18 augusti 2023.