Golvasta fosfordamm

En fosfordamm i Golvasta, Vendelån är under anläggande och färdigställs våren 2021. Finansieras via EU:s miljöinvesteringsstöd.