Enstadammarna

Åtgärder vid det partiella vandringshindret vid Enstadammarna genomfördes 2019, se bifogad rapport, och finansierades av medel från Länsstyrelsen Åtgärder för Asp A.S.A.P.

PM Ensta – Åtgärder för fri fiskvandring