Enstadammarna

Nedan finns rapporten från förstudie med bilagor för Åtgärder vid Enstadammarna. Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt.

Åtgärder vid det partiella vandringshindret vid Enstadammarna genomfördes 2019 och finansierades av medel från Länsstyrelsen Åtgärder för Asp A.S.A.P.

4. Förstudie Fyrisån – Delrapport Ensta

Bilaga 4.1 PM Ensta – Utredning åtgärder för fri fiskvandring

PM Ensta – Åtgärder för fri fiskvandring