Fria fiskvandringsvägar

Fyrisåns vattenförbund arbetar aktivt med att skapa fria fiskvandringsvägar. Åtgärder har genomförts vid Islandsfallet, Kvarnfallet och Ulva kvarn. I en pågående förstudie ingår vandringshinder i norra delen av Fyrisåns huvudfåra (Enstadammarna och Ekeby kvarn), Björklingeån (Rosta kvarn, Dragby kvarn, Nyby sågdamm samt en pegel nedströms Rosta) och Vendelån (Järstadammarna och Vendelsjöns utlopp) – totalt åtta vandringshinder. Två av dessa vandringshinder har åtgärdats; Enstadammarna och Vendelsjön (se sidorna nedan för mer info). Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt.