Fria fiskvandringsvägar

Fyrisåns vattenförbund arbetar aktivt med att skapa fria fiskvandringsvägar. Åtgärder har genomförts vid Islandsfallet, Kvarnfallet och Ulva kvarn. I en pågående förstudie ingår vandringshinder i norra delen av Fyrisåns huvudfåra (Enstadammarna och Ekeby kvarn), Björklingeån (Rosta kvarn, Dragby kvarn, Nyby sågdamm samt en pegel nedström Rosta)och Vendelån (Järstadammarna och Vendelsjöns utlopp), totalt åtta stycken vandringshinder. Två av dessa vandringshinder har åtgärdats; Enstadammarna och Vendelsjön (se sidorna nedan) för mer info.